The Yea Glittering Miss - The American Dream

Regnar hela tiden

Ja nuhar det regnat en hel dag efter att vi har haft en hel veckas solsken. Men det var lite bälbehövligt för alla växter och de behövde en riktig rotblöta faktiskt. Men jag hoppas att vi får en riktigt solig dag i morgon så att vi kan äta ute igen. Det är mycket trevligare att äta ute på sommaren och sommaren är verkligen här nu igen. Men den får inte regna bort tycker jag. Jag vill ha en solig sommar utan åska och blåst. Det vore skönt om det kunde regna på nätterna, annars om det vara kunde regna en dag i veckan för växternas skull då. Högst två dagars regn tycker jag att det ska vara. Men en dag när det regnar hela tiden är bra.